ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Σεβασμός για την κοινωνία

Υποστηρίζουμε διάφορα προγράμματα ευγενούς σκοπού, εκδηλώσεις και πρωτοβουλίες προσπαθώντας να προσθέσουμε το δικό μας μερίδιο ευθύνης σε θέματα που σχετίζονται με την εκπαίδευση, την προστασία του περιβάλλοντος, τον πολιτισμό, τον αθλητισμό και το έργο των Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων.

 

Σεβασμός στην κοινότητα μας

Αισθανόμαστε υπερήφανοι για το ότι ο Όμιλος μας θεωρείται ως μια πηγή για την ενίσχυση της απασχόλησης και την οικονομική ανάπτυξη των κοινοτήτων στις οποίες δραστηριοποιούμαστε. Η στρατηγική μας για την πρόσληψη ντόπιων και τη χρήση των τοπικών επιχειρήσεων στις καθημερινές μας δραστηριότητες είναι μέρος του ισχυρού δικτύου των μακροπρόθεσμων συνεργασιών που υπογραμμίζουν την επιχειρηματική μας επιτυχία και αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο της επένδυση μας στην κοινωνία.